Siffervärde

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är entalssiffran i talet 15

Svar: 5

Vilken är tiotalssiffran i talet 63?

Svar: 6

Vilken är hundratalssiffran i talet 472?

Svar: 4

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är entalssiffran i talet 893

Svar: 3

Vilken är tiotalssiffran i talet 917?

Svar: 1

Vilken är hundratalssiffran i talet 5674?

Svar: 6

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är entalssiffran i talet 112

Svar: 2

Vilken är tiotalssiffran i talet 433?

Svar: 3

Vilken är hundratalssiffran i talet 4052?

Svar: 0

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är hundratalssiffran i talet 21 589?

Svar: 5

Vilken är tusentalssiffran i talet 82 463?

Svar: 2

Vilken är tiotusentalssiffran i talet 741 532?

Svar: 4

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är entalssiffran i talet 15

Svar: 5

Vilken är tiotalssiffran i talet 63?

Svar: 6

Vilken är hundratalssiffran i talet 472?

Svar: 4

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är entalssiffran i talet 893

Svar: 3

Vilken är tiotalssiffran i talet 917?

Svar: 1

Vilken är hundratalssiffran i talet 5674?

Svar: 6

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är entalssiffran i talet 112

Svar: 2

Vilken är tiotalssiffran i talet 433?

Svar: 3

Vilken är hundratalssiffran i talet 4052?

Svar: 0

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilken är hundratalssiffran i talet 21 589?

Svar: 5

Vilken är tusentalssiffran i talet 82 463?

Svar: 2

Vilken är tiotusentalssiffran i talet 741 532?

Svar: 4

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::