Skriv talen i utvecklad form

564

Svar: 500 + 60 + 4

7392

Svar: 7000 + 300 + 90 + 2

28331

Svar: 20000 + 8000 + 300 + 30 + 1