Hälften – Dubbelt
Ental – Tiotal
Fler – Färre – Lika många
Lång – Kort
Tung – Lätt
Äldre – Yngre
Större än – Mindre än