Maths.nu|taluppfattning och talets användning»terminologi»denna sida
Webbkarta
 
 
Vad menas med naturliga tal Ett positivt heltal dvs. ett icke-negativt heltal t.ex. 0 1 3 25
Vad menas med "negativa tal"? Negativa tal är tal som är mindre än noll
Vad menas med heltal? Heltal är naturliga tal och negativa tal.
Vad menas med rationella tal? Heltal ock bråktal där nämnaren inte är lika med noll.
Vad menas medirrationella tal Irrationella tal är tal som inte kan skrivas som en kvot av två heltal.
   

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2022 Alison Lind | Uppdaterad: 2022-01-25