Tal och siffror.

Ett tal är uppbyggt av siffror.

Man kan jämföra ord.

Ord byggs upp av bokstäver. Tal liknar ord. Siffror liknar bokstäverna.

Exempel: Talet 1956 består av siffrorna 1, 9, 5 och 6.

Siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 kan vara tal precis som bokstäverna å och ö är både bokstäver och ord.