Om den siffra som kommer efter entalet är
0, 1, 2, 3, 4 avrundar vi neråt.

Om den siffra som kommer efter entalet är
5, 6, 7, 8, 9 avrundar vi uppåt.