Avrunda till närmaste heltal

Tecknet ≈ betyder ungefär lika med.

 

38,2 ≈


38,7 ≈


21,9 ≈


43,6 ≈


56,2 ≈