Avrunda till närmaste tiotal

Hjälp länk - öppnas i separatfönster
27 ≈
43 ≈
456 ≈
832 ≈
7 ≈
4 ≈
4562 ≈