Avrunda till närmaste tiotal


832 ≈
7 ≈
4 ≈
4562 ≈