Tecknet ≈ betyder ungefär lika med.

56,8 ≈ 57

38,2 ≈ 38

0,7 ≈   1

0,2 ≈   0

42,29 ≈ 49

27,51 ≈ 28

70,47 ≈ 70