Para ihop.

Klicka på F5 för att få nya tal!

Para ihop svaren och kontrollerar dina svar genom att klicka på "rätta".