Maths.nu| taluppfattning och talets användning » subtraktion
| Webbkarta
 

Kopieringsunderlag

 • xxxx
 • xxx
 • xxxx

Kommande inom kort:

 • Kompisar - summan = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - flash cards
 • Subtraktion utan växling
 • Horizontal till vertical uppställning (minuend fler siffrar en subrahend)
 • kompisar : summan = 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • Subtraktion med två växlingar
 • Subraktion med växling över en nolla
 • Subtraktion över flera nollar
 • Subtraktion : Uppställning av decimaltal

problemsituationer

 • förändring dvs ta bort
 • utjämning
 • jämföra