Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 2
 
frågan: 4/2 svar: 2
frågan: 6/2 svar: 3
frågan: 8/2 svar: 4
frågan: 10/2 svar: 5
frågan: 12/2 svar: 6
frågan: 14/2 svar: 7
frågan: 16/2 svar: 8
frågan: 18/2 svar: 9
frågan: 20/2 svar: 10
frågan: 22/2 svar: 11
frågan: 24/2 svar: 12
frågan: 2/1 svar: 2
frågan: 2/2 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2022 Alison Lind | Uppdaterad: 2022-01-25