Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 3
 
frågan: 6/3 svar: 2
frågan: 9/3 svar: 3
frågan: 12/4 svar: 4
frågan: 15/3 svar: 5
frågan: 18/3 svar: 6
frågan: 21/3 svar: 7
frågan: 24/3 svar: 8
frågan: 27/3 svar: 9
frågan: 30/3 svar: 10
frågan: 33/3 svar: 11
frågan: 36/3 svar: 12
frågan: 3/1 svar: 3
frågan: 3/3 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2024 Alison Lind | Uppdaterad: 2024-01-04