Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 4
 
frågan: 8/4 svar: 2
frågan: 12/4 svar: 3
frågan: 16/4 svar: 4
frågan: 20/4 svar: 5
frågan: 24/4 svar: 6
frågan: 24/4 svar: 7
frågan: 32/4 svar: 8
frågan: 36/4 svar: 9
frågan: 40/4 svar: 10
frågan: 44/4 svar: 11
frågan: 48/4 svar: 12
frågan: 4/1 svar: 4
frågan: 4/4 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2022 Alison Lind | Uppdaterad: 2022-01-25