Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 5
 
frågan: 10/5 svar: 2
frågan: 15/5 svar: 3
frågan: 20/5 svar: 4
frågan: 25/5 svar: 5
frågan: 30/5 svar: 6
frågan: 35/5 svar: 7
frågan: 40/5 svar: 8
frågan: 45/5 svar: 9
frågan: 50/5 svar: 10
frågan: 55/5 svar: 11
frågan: 60/5 svar: 12
frågan: 5/1 svar: 5
frågan: 5/5 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2022 Alison Lind | Uppdaterad: 2022-01-25