Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 6
 
frågan: 12/6 svar: 2
frågan: 18/6 svar: 3
frågan: 24/6 svar: 4
frågan: 30/6 svar: 5
frågan: 36/6 svar: 6
frågan: 42/6 svar: 7
frågan: 48/6 svar: 8
frågan: 54/6 svar: 9
frågan: 60/6 svar: 10
frågan: 66/6 svar: 11
frågan: 72/6 svar: 12
frågan: 6/1 svar: 6
frågan: 6/6 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2024 Alison Lind | Uppdaterad: 2024-01-06