Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 8
 
frågan: 16/8 svar: 2
frågan: 24/8 svar: 3
frågan: 32/8 svar: 4
frågan: 40/8 svar: 5
frågan: 48/8 svar: 6
frågan: 56/8 svar: 7
frågan: 64/8 svar: 8
frågan: 72/8 svar: 9
frågan: 80/8 svar: 10
frågan: 88/8 svar: 11
frågan: 96/8 svar: 12
frågan: 8/1 svar: 8
frågan: 8/8 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2024 Alison Lind | Uppdaterad: 2024-01-04