Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 10
 
frågan: 20/10 svar: 2
frågan: 30/10 svar: 3
frågan: 40/10 svar: 4
frågan: 50/10 svar: 5
frågan: 60/10 svar: 6
frågan: 70/10 svar: 7
frågan: 80/10 svar: 8
frågan: 90/10 svar: 9
frågan: 100/10 svar: 10
frågan: 110/10 svar: 11
frågan: 120/10 svar: 12
frågan: 10/1 svar: 10
frågan: 10/10 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2024 Alison Lind | Uppdaterad: 2024-01-04