Maths.nu | taluppfattning och talets användning » division » dividera med 11
 
frågan: 22/11 svar: 2
frågan: 33/11 svar: 3
frågan: 44/11 svar: 4
frågan: 55/11 svar: 5
frågan: 66/11 svar: 6
frågan: 77/11 svar: 7
frågan: 88/11 svar: 8
frågan: 99/11 svar: 9
frågan: 110/11 svar: 10
frågan: 121/11 svar: 11
frågan: 132/11 svar: 12
frågan: 11/1 svar: 11
frågan: 11/11 svar: 1
 

Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2009-2024 Alison Lind | Uppdaterad: 2024-01-04