Maths.nu | de fyra räknesätten » multiplikation » 5:ans tabell
| Webbkarta
 
1 · 5 = 5
2 · 5 = 10
3 · 5 = 15
4 · 5 = 20
5 · 5 = 25
6 · 5 = 30
7 · 5 = 35
8 · 5 = 40
9 · 5 = 45
10 · 5 = 50
11 · 5 = 55
12 · 5 = 60
0 · 5 = 0