Maths.nu | de fyra räknesätten » multiplikation » 6:ans tabell
| Webbkarta
 
1 · 6 = 6
2 · 6 = 12
3 · 6 = 18
4 · 6 = 24
5 · 6 = 30
6 · 6 = 36
7 · 6 = 42
8 · 6 = 48
9 · 6 = 54
10 · 6 = 60
11 · 6 = 66
12 · 6 = 72
0 · 6 = 0