Maths.nu | de fyra räknesätten » multiplikation » 9:ans tabell
| Webbkarta
 
1 · 9 = 9
2 · 9 = 18
3 · 9 = 27
4 · 9 = 36
5 · 9 = 45
6 · 9 = 54
7 · 9 = 63
8 · 9 = 72
9 · 9 = 81
10 · 9 = 90
11 · 9 = 99
12 · 9 = 108
0 · 9 = 0