Prefix
Prefix Namn Tiopotens (värde) Tal Räkneord
P Peta 1015 1 000 000 000 000 000 ett tusen biljoner
T Tera 1012 1 000 000 000 000 en biljon
G Giga 109 1 000 000 000 en miljard
M Mega 106 1 000 000 en miljon
k kilo 103 1 000 ett tusen
h hekto 102 100 ett hundra
d deci 10-1 0,1 en tiondel
c centi 10-2 0,01 en hundradel
m milli 10-3 0,001 en tusendel
µ mikro 10-6 0,000001 en miljondel
n nano 10-9 0,000000001 en miljarddel
p pika 10-12 0,000000000001 en biljondel