01 - Klicka på F5 för att få nya tal.

Para ihop svaren och kontrollerar dina svar genom att klicka på "rätta".
	3   
  – 
	9   
	1   
  – 
	3   
	3   
  – 
	12   
	1   
  – 
	4   
	3   
  – 
	15   
	1   
  – 
	5   
	3   
  – 
	18   
	1   
  – 
	6   
	3   
  – 
	21   
	1   
  – 
	7   
	3   
  – 
	24   
	1   
  – 
	8   
	3   
  – 
	27   
	1   
  – 
	9   
	3   
  – 
	30   
	1   
  – 
	10   
	3   
  – 
	33   
	1   
  – 
	11   
	3   
  – 
	36   
	1   
  – 
	12   
	6   
  – 
	9   
	2   
  – 
	3