Maths.nu|»denna sida
Webbkarta 
 
 
 

Kursinnehåll

Procent
 • Förkunskaper
 • Uttrycka samma tal på olika sätt i bråkform, decimalform och som procent.

Se även

 • decimal → bråk
 • bråk → decimal

Tid

 

Procent - fortsättning

 • Hur många procent är 2kr av 200kr?m.f. (procent_39.pdf)
 • I en grupp av 20 elever 9 är killar. Hur många procent är killar?
  (procent_40, procent_41_43)
 • Jämför med procent (procent_38.pdf)
 • Ta reda på helet dvs. 100%
 • Beräkna delan med procent
 • Beräkna enkla procentuppgifter med huvudräkning, t.ex. 50%, 25%, 10%
 • Rimlighetsbedömningar, överslagsräkning och huvudräkning
 • Ränta
 • Skillnaden mellan procent och procentenheter
 • Beräkna det nya priset. (procent_44.pdf)
 • Förändringsfaktor
 • Samma förändring flera år med hjälp av förändringsfaktorer
 • Problemlösning
 • Promille betyder .....
 • PPM betyder .....
 
 
  Kontakta Alison@Maths.nu | Site Map | Copyright © 2012 Alison Lind | Uppdaterad: 2021-11-15