Vinkelsummor

Komplementvinklar - summan av två vinklar är 90°.
Supplementvinklar - summan av två vinklar är 180°. Vinklarna behöver inte vara intilliggande.
Explementvinklar - summan av två vinklar är 360°.

Vinklar - En sammanfattning

http://www.malinc.se/math/geometry/summaryanglessv.php