Talsyntes

 

Text till tal

OS Lion Nyhet! ............. text till tal - på svenska

Tal till text

OS Mountain Lion ........ tal till text - på engelska

Framtiden ....................... tal till text - på svenska

 

Hur får man svenskt talsyntes?

Hämta svenska röster (Länk)

Vad kan man talsyntes till?

Korrekturläsning