Matematik - Vt 2020

 

Lärare: Alison Lind tel: 0721-600 786

Google hangout: matematik

 

  Bryggan_geometri

Vt 2020 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
10:10-10:55 10:10-10:55 10:10-10:55 10:10-10:55 10:10-10:55

Vecka 12

Mån 16 mars
- Fre 20 mars

 

Välkomstövning

 

Öva 3:ans tabell

 

Arbeta med boken

 

 Exit ticket

Exit ticket 10:52

 

Välkomstövning

 

Revision:

Övning 1

Övning 2

 

Arbeta med boken

 

 Exit ticket

Exit ticket 10:52

 

Välkomstövning

 

Vinklar

 

Att mäta vinklar

 

  Exit ticket

 

 

Välkomstövning

 

Förklaring:

Vinklar

 

Teacherled.com:

Mäta vinklar

 

Mathplayground

Vinklar

 

 Exit ticket

Exit ticket 10:52

 

 

Välkomstövning

 

Linjer

 

trianglar

 

Öva trianglar

 

Öva 6:ans tabell

 

6:ans division

Vecka 13

Denna vecka ska vi fortsätta med geometri. Veckans länkarAngle Invadersnvaders  PuzzlesUV

Vecka 13

Mån 23 mars
- Fre 27 mars

Välkomsttest

 

Trianglar

 

Öva trianglar

 

Öva vinkel summan

Maths.nu

 

Vinkel summan

Open reference

 

Tredje vinkeln
Maths.nu

 

 

 

Välkomstövning

 

gradskiva

 

Mathschase

 

 Exit ticket

Välkomstövning

 

Vinkelsumma

 

 Exit ticket

 

Pi

välkomstövning

 

Vinkelsumma

Annan förklaringsmodell

 

Grodor

 

 Exit ticket

 

 

 Välkomstövning

 

Repetition

Vinklar

 

Fyrhörning

Kortfilm

 

Fyrhörningar

Maths.nu
definition

 

 

 

 

 

Vecka 14

Denna vecka ska vi ..... Veckans länkar: ..... Algebra flash cards

Vecka 14

Mån 30 mars
- Fre  3 april

Välkomstövning

 

 

 

Välkomstövning

 

Omkrets (film)

 

Pi song

 

Fruit picker

 

 

Välkomstövning

 

Omkrets

rektangel och kvadrat

 

Omkrets

cirkel

 

 Exit ticket

Välkomstövning

 

Missing Number

 

Fyra i rad

 

 Exit ticket

Välkomstövning

 

Area

 

Area: rektangel

 

 Exit ticket

Vecka 15

Denna vecka är vi lediga

Vecka 15

Mån 6 april
- Fre 10 april

         

Vecka 16

Denna vecka ska vi .....

Vecka 16

Mån 13 april
- Fre 17 april

 

 

Välkomstövning

 

Maths.nu
Fyrhörningar

 

Maths.nu
Övning

 

Area - Parallellogram(UV)

 

Bryggan  s.40

 

 Exit ticket

 

 

Välkomstövning

 

 

Area Triangel (UV)

 

Bryggan s.42-43

 

Exit Ticket

 

 

Välkomstövning

 

Area triangel (maths.nu)

 

Area av cirkel (bevis)

 

Area av cirkel (UV)

 

 Exit ticket

 

🌠 Välkomstövning

 

Area av cirkel (UV)
8:33

 

Bryggan s.44

 

 Exit Ticket

Vecka 17

Denna vecka ska vi arbeta med geometri

Extra länkar: Sammansattafigurer - Studi Länk ; Gissa tal

Vecka 17

Mån 20 april
- Fre  24 april

 

🌠 Välkomstövning

 

Sammansatta(UV)

 

 

 

 Exit ticket

 

 

🌠 Välkomstövning

 

kvadratrot

 

Pythagoras

- Studi länk

 

Förklara tankar

bakom

egna länkar

 

 Exit Ticket

 

 

Välkomstövning

 

Pythagoras sats

till 2:22

 

Danny Kaye

 

 

 

Exit Ticket

 

 

Välkomstövning

 

3D figurer

 

Bryggan

s.62 och 63

 

 Exit ticket

🌠  Välkomstövning

 

Gårdagens 
Exit Ticket

 

3D figurer

 

Skala

 

⏩ Exit ticket

Vecka 18

Denna vecka ska vi .....

Vecka 18

Mån 27 april
- Fre 1 maj

 

 Välkomstövning

 

Bryggan s. 66

 

Skala (studi)

 

 Exit Ticket

 

OBS! Logg in till

hangouts, innan
du gör

välkomstövningen.

 

Välkomstövning

 

Skala

 

 Exit ticket

 

🌠 Välkomstövning

 

🎥 Skala-1 (UV)

 

 

 

 Exit Ticket

 

 

Välkomstövning

 

🎥 Skala - tips

 

🎥 Skala-2 (UV)

 

 Exit ticket

 

Vecka 19

Denna vecka ska vi .....

Vecka 19

Mån 4 maj
- Fre  8 maj

🌠 Välkomstövning

 

🎥  Spegelsymmetri

 

Bryggan

s.65:  97, 98, 99

s.66: 100, 101

 

Exit Ticket

 

Välkomsttest

 

🎥 Rotationssymmetri

 

🎥  Rotationssymmetri

 

 Exit Ticket

Välkomsttest

 

 Exit ticket

Välkomsttest

 

Symmetrilinjer

 

Du ska arbeta med

dina frågor

 Exit Ticket

Välkomsttest

 

Du ska arbeta med

dina frågor

 Exit Ticket

Vecka 20

Denna vecka ska vi .....

Vecka 20

Mån 11 maj
- Fre 15 maj

Välkomstövning

 

🎥 Bråk + och -

 

Du ska arbeta med

dina frågor

 

 Exit Ticket

Välkomsttest

 

🎥 Bråk

 

 Exit Ticket

Välkomsttest

 

🎥 Bråk

 

🌠 Blandad>Bråkform

 

Exit Ticket

Välkomsttest

 

🎥 Bråk

 

Factor Trees

 

Exit ticket

Välkomstövning

 

Återkoppling

 

Bettan bakar!

 

🎥 Bråk

 

Exit ticket

Vecka 21

Denna vecka ska vi arbeta med bråk ..... 🎥  Studi: +/- olika nämnare .....  🎥 XYZ Addition Bråk - Olika nämnare

 

Vecka 21

Mån 18 maj
- Fre 22 maj

 

Välomsttest

 

Addition - Bråk
samma nämnare

 

Exit Ticket

Välkomsttest

 

🌠 + olika nämnare

 

Exit Ticket

Strul med PingPong    

Vecka 22

Denna vecka ska vi .....

Vecka 22

Mån 25 maj
- Fre 29 maj

 

Välkomsttest

 

🎥+/- Olika nämnare

 

Whiteboard.fi

 

1/4+1/2

 

Exit Ticket

 

Välkomsttest

 

🎥 Studi

 

Exit Ticket

 

Välkomsttest

 

Övningar

 

 

Exit Ticket

Välkomsttest

 

Övningar

 

Exit Ticket

 

Vecka 23

Denna vecka ska vi .....

Vecka 23

Mån 1 juni
- Fre 5 juni

         

Vecka 24

Denna vecka ska vi .....

Vecka 24

Mån 8 juni
- Fre  12 juni

         

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!