Maths.nu| bråk
| Webbkarta
 

Begrepp inom området bråk

Indentification

Omidentifiera

Jåmför bråk

Addition och subtraktion av bråk

Multiplikation och Division av bråk

Använda bråk

Lämpliga rubrik

Interaktiva övningar

Planering uppgifter

(pdf)

Bråk - pdf