Terminsplanering Ämne - Ht 2022

 

Ht 2022 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20

Vecka 35

Denna vecka

5 förmågor

  • Problemlösning -Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • Metod - Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • Begrepp - Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Resonemang - Föra och följa matematiska resonemang.
  • Kommunikation - Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Vecka 35

Mån 29 aug
- Fre 2 sept

 

Siffer eller tal - definitioner

 

Välkomstövning

 

Platsvärde

 

Skriv tal med siffror

Välkomstövning

 

Prioritering

 

Terminologi

 

3:ans tabell

 

Välkomstövning

Vecka 36

Denna vecka: 3:ans tabell, terminologi

Vecka 36

Mån 5 sept
- Fre 9 sept

Välkomstövning

Välkomstövning

 

Välkomstövning

 

Välkomstövning

 

 

Välkomstövning

 

Prioritering

 

Vecka 37

Denna vecka: 4:ans tabell, terminologi, avrundning, < = >, tallinje

 

Vecka 37

Mån 12 sept
- Fre 16 sept

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

Vecka 38

Denna vecka

Vecka 38

Mån 19 sept
- Fre 23 sept

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

 

 

Vecka 39

5.ans tabell; fyra räknesätten; grundpotens; lös ekvation

Vecka 39

Mån 26 sept
- Fre 30 sept

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

Vecka 40

Denna vecka: 6ans tabell - multiplikation och division; fyra räknesätten; prefix, (prefix infoblad); potenser; grundpotens; lös ekvation med tändstickor - 1 . . . .lös ekvation med tändstickor - 2

Vecka 40

Mån 3 okt
- Fre 7 okt

Välkomstövning

Välkomstövning

 

Måndags välkomstövning ... q4

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

Vecka 41

Denna vecka: 6ans tabell - division ; prefix; potenser; grundpotenser; klockan; ekvationer Frog Swap;    Subtraktion film- Subtrahera över 0 ... Negativa tal addition/subtraktion     Tangerine English; 7:ans tabell

Vecka 41

Mån 10 okt
- Fre 14 okt

Välkomstövning Välkomstövning Välkomstövning Välkomstövning Välkomstövning

Vecka 42

Denna vecka

Vecka 42

Mån 17 okt
- Fre 21 okt

Välkomstövning Välkomstövning Välkomstövning

Välkomstövning

 

Film

 

 

Välkomstövning

Vecka 43

Film 46min (12 mins kvar)

Vecka 43

Mån 24 okt
- Fre 28 okt

Välkomstövning

 

Lärare: Skriv ut

 

Film: Börja 26 min

Välkomstövning

Välkomstövning

Genomgång - division

Välkomstövning

Vecka 44

Mån 31 okt
- Fre 4 nov

Lov

Lov

Lov

Lov

Lov

Vecka 45

Denna vecka: tessellation.... Wolf goat cabbage ... mancala ... Zebra

Denna vecka: Alan Turing 37:42 A L R  Statistik- Avanza

Math playground puzzle

Vecka 45

Mån 7 nov
- Fre 11 nov

Välkomstövning

 

Välkomstövning

Välkomstövning

 

Platoniska kroppar

Välkomstövning

 

Välkomstövning

 

Factor Trees

Vecka 46

Denna vecka

7:ans tabell : Division

Make a number of three or four digits

MathPlayground - Algebra

Vecka 46

Mån 14 nov
- Fre 18 nov

Välkomstövning

 

Välkomstövning

 

Välkomstövning

 

Summan av vinklarna mm

Välkomstövning

 

Genomgång av
gårdagens övningar.

Välkomstövning

 

Factor Trees

Vecka 47

Denna vecka: Hastighet

Benämningar i geometri

8:ans tabell

Vecka 47

Mån 21 nov
- Fre 25 nov

Välkomstövning

 

Factor Trees

 

Vilken hastighet kör bilen?

 

Välkomstövning

Välkomstövning 

 

Välkomstövning

Välkomstövning

Vecka 48

Denna vecka:

 

Vecka 48

Mån 28 nov
- Fre 2 dec

Välkomstövning

Välkomstövning

Gör gårdagens

välkomstövning.

Välkomstövning

Välkomstövning

Vecka 49

Denna vecka:

 

Vecka 49

Mån 5 dec
- Fre 9 dec

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

 Välkomstövning

Välkomstövning

Vecka 50

Denna vecka: Börja med bråk - namnge och addition

tjugoett

fre börjar 1:14:24

Gamla nationella prov

Interaktiv Algebra

Till läraren: stället för att säga "ett" säg "en hel".

 

Rik

 

Vecka 50

Mån 12 dec
- Fre 16 dec

Välkomstövning

Välkomstövning

Välkomstövning

 

Youtube - Skala

Välkomstövning

 

jenner...covid ... Theories

Välkomstövning

 

tjugoett

fre börjar 1:14:24

 

Vecka 51

Denna vecka: Snow crystals riktiga ... ett ...

Skala

Vecka 51

Mån 19 dec
- Fre 23 dec

Välkomstövning

 

 

Lov

Lov

 

Terminer, lov och studiedagar - Gymnasieskolor Borås

Läsåret 2022/2023 Grundskolor Borås

 

Klicka på "applets"

 

toytheatre clock

 

Topmarks teaching-clock

 

Clock with blue rim

 

Interactive - teacherled

 

https://www.teacherled.com/all-interactive-whiteboard-resources/categories/time/

 

Maths in Movies

 

sexton önskning

 

Bråk

 

 

Ulf Vilhelm

 

Subtraktion

 

Träna för din hjärna - en föreläsning med Anders Hansen

 

Mathematics is the queen of Sciences

 

Mathsframe - comparing numbers

 

Mathsframe_Use_decimal_notation_for_tenths

&nbsphet.colorado build-a-fraction_en.htmlp;

https://www.desmos.com/calculator?lang=sv-SE

 

mathslinks

 

Lärare

XXXX - XX XX XX Edward Jenner

XXXX - XX XX XX Anthony Fauci